Hvad er historien bag vielser i Danmark?

Historien bag vielser i Danmark har rødder i både religiøse og kulturelle traditioner. Her er en kort oversigt over historien bag vielser i Danmark:

1. Tidlige kristne ægteskaber: I Danmark blev ægteskaber historisk set primært foretaget af præster i den danske folkekirke, der er en del af den lutherske protestantiske tradition. De tidlige kristne ægteskaber fulgte de religiøse skikke og ritualer, der blev prædiket af den danske kirke.

2. Reformationen: I det 16. århundrede under Reformationen blev Danmark luthersk, og den danske folkekirke blev grundlagt. Dette havde indflydelse på ægteskabslovgivningen og -praksis i landet. Ægteskab blev i stigende grad en civil handling, selvom kirken stadig spillede en vigtig rolle i bryllupper.

3. Borgerlig vielse: I løbet af det 19. århundrede blev borgerlige vielser mere almindelige, og det blev muligt at blive viet af en embedsmand uden religiøse elementer. Dette gav folk mere valgfrihed i, hvordan de ønskede at blive gift.

4. Moderne ægteskabslovgivning: I det 20. århundrede blev lovgivningen om ægteskab moderniseret yderligere, og den danske ægteskabslov blev tilpasset de skiftende samfundsnormer og værdier. Lovgivningen om ægteskab blev mere inkluderende og gav parret større frihed til at tilpasse deres bryllupsceremoni efter deres egne ønsker.

I dag er vielser i Danmark en kombination af både religiøse og borgerlige ceremonier. Par har mulighed for at vælge, om de ønsker en religiøs vielse i kirken eller en borgerlig vielse ved en embedsmand. Den danske ægteskabslovgivning har udviklet sig for at imødekomme forskellige livsstile og værdier, og bryllupspar har stor frihed til at tilpasse deres bryllupsceremoni efter deres eget ønske.

Ønsker i at få taget nogle utraditionelle bryllupsfotos?

Forskellen på vielse og bryllup

 • Vielse refererer til den juridiske handling eller ceremoni, hvor et par officielt indgår ægteskab. Det er den formelle handling, hvor parret udveksler ægteskabsløfter og bliver juridisk gift.
 • Bryllup refererer til den samlede begivenhed, der inkluderer ikke kun vielsen, men også alle de tilknyttede festligheder og fejringer, såsom receptionen, festen, måltider, og andre arrangementer.

Hvad skal man gøre når man skal giftes?

 • Når man ønsker at gifte sig, skal man normalt følge disse trin:
  1. Ansøg om vielseslicens eller ægteskabsattest.
  2. Planlæg brylluppet, herunder ceremoni, reception og andre detaljer.
  3. Vælg en vielsesofficiant eller præst til at foretage ceremonien.
  4. Inviter gæster og planlæg bryllupsfesten.
  5. Udfør vielsen og officielt indgå ægteskab.

Bryllupsguiden til jer

Hvordan foregår en vielse?

 • En vielse kan variere afhængigt af kulturelle, religiøse og personlige præferencer. Generelt indebærer det, at brudeparret udveksler ægteskabsløfter og ringe foran en vielsesofficiant eller præst. Der kan også være religiøse eller kulturelle ritualer og bønner, der indgår i ceremonien.

Hvem kan foretage en vielse?

 • En vielse kan udføres af en række forskellige officianter, herunder præster, præster, imamer, dommere, borgmestre eller andre juridiske myndigheder, afhængigt af landets love og kulturelle traditioner.

Hvor ansøger man om vielse? Hvor lang tid tager en vielse?

 • Ansøgning om vielse skal normalt indsendes til det lokale registerkontor, også kendt som rådhuset eller kirken, afhængigt af vielsesstedet. Tiden det tager at planlægge og gennemføre en vielse kan variere afhængigt af tilgængeligheden af ​​datoer og arrangementer. Det anbefales at ansøge om vielse i god tid inden den ønskede bryllupsdato for at sikre tilgængelighed og tid til planlægning.

Vil du vide mere?